Navigácia

Anketa

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Mapa

Obchodná akadémia

Účtovníctvo a ekonomika,

to všetko sa tu naučíš.

Písanie a informatika,

s nevedomosťou sa navždy rozlúčiš.

 

Výchova mladých ekonómov,

to  je hlavným zámerom.

Nech sa mladí ľudia

vedia popasovať s každým problémom.

 

To všetko ti dá

jedine Obchodná akadémia Bardejov.

 

Júlia Ovšaníková

 1.A

Počet návštev: 1382578
 • 23. 2. 2017

  Do galérie Spolupráca s Rakúskou firmou LKW boli pridané fotografie.

  Nadviazanie spolupráce s rakúskou firmou LKW-Walter

   23. február 2017 je dátumom nadviazania spolupráce s rakúskou firmou LKW-Walter. Manažér firmy Mgr. Ján Pritz navštívil našu školu. Počas prednášky informoval žiakov, ktorí sa učia nemecký jazyk o sídle firmy, o pracovných možnostiach našich absolventov, o možnostiach praxe počas štúdia. Pán Pritz svojou prednáškou motivoval žiakov k učeniu sa nemeckého jazyka a utvoril im aj ďalšie možnosti uplatnenia aj v nemeckých hovoriacich krajinách.

 • 14. február sa aj na našej škole niesol v znamení sviatku lásky a zaľúbených.                         FOTOALBUM 

  Študenti si prostredníctvom Valentínskej pošty, ktorú zorganizovala ŽŠR, mohli poslať vyznanie lásky, poďakovanie za priateľstvo, prípadne prejaviť náklonnosť a úctu obľúbenému predmetu, či učiteľovi :-) Valentínski poslovia doručili takmer stovku odkazov a ako "najzamilovanejšia" trieda sa prejavila II.A, ktorá dostala najviac valentínok. Atmosféru  umocňovalo aj to, že v tento deň sa každý bez výnimky snažil obliecť si niečo červenej farby.

 • LVK sa uskutoční  v dňoch: 20.3. – 24.3.2017 – ubytovanie penzión Zora v Tatranskej Lomnici       

  Odchody autobusov sú v  deň nástupu 20. 3. 2017 o 7.50 hod. zo školského areálu ( zraz je o 7.45 hod.), príchod bude v deň ukončenia kurzu  v popoludňajších hodinách  (16.00 – 17.00 hod.)


 • Riaditeľstvo Obchodnej akadémie oznamuje záujemcom o denné štúdium,
  že v školskom roku 2017/2018 otvára študijný odbor:

  EKONOMICKÉ LÝCEUM 
  6325 M ekonomické lýceum
  - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
  - uplatnenie absolventov v ekonomickej praxi a pre štúdium na univerzitách a VŠ na Slovensku a v zahraničí

 • Riaditeľstvo Obchodnej akadémie oznamuje záujemcom o  pomaturitné kvalifikačné štúdium externou (večernou) formou,
  že v školskom roku 2017/2018 otvára študijné odbory:         

 • 2. 2. 2017

  Do galérie Beseda - darcovstvo krvi boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2017

  Dňa 27. 01. 2017 sa na našej škole uskutočnila beseda pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Bardejov spod fašistického útlaku.

  Naše pozvanie prijal RSDr. Milan Gibeľ, predseda Oblastného výrobu SZPB v Bardejove a súčasne autor knihy „Protifašistický odboj v okrese Bardejov, roky 1939 – 1945“.

  Besedy sa zúčastnili žiaci I. A, II. A a IV. A triedy.  Žiaci mali možnosť vrátiť sa do dejín a zopakovať si vedomosti o vzniku, priebehu a skončení 2. svetovej vojny, o tom, ako sa formovalo národno-oslobodzovacie hnutie, kto boli partizáni, aké boje sa odohrávali v okrese Bardejov, ako bolo naše mesto oslobodené, akú úlohu pri oslobodení zohral „čestný občan mesta Bardejov Ivan Medenci“ atď. Počas besedy sa čítali úryvky z knihy, pán Gibeľ vykreslil a popísal svoje osobné zážitky z vojny, nakoľko ich zažil ako dieťa, čo u žiakov vzbudilo záujem a pozornosť. Beseda bola veľmi emotívna, nejeden z prítomných sa smutne zamýšľal nad osudmi ľudí a udalosťami vtedajších čias. Žiaci si so sebou odniesli veľký odkaz pre seba aj budúce generácie – aby nikdy nezažili vojnu.                                                                                                                                                       Ing. Darina Šimová

 • 22. 12. 2016

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

Fotogaléria

Dátum a čas

Nedeľa 26. 2. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 26.2.2017)
Viktória Kačmárová (III. A)

PartneriNovinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria